Geen widgets gevonden in de zijbalk

Raad debatteert 26 juni 2023

2.           Vaststelling bestemmingsplan Spoorlaan 19 Louis

Voorzitter een project dat zeker impact heeft voor de omgeving. Als je dat onderkent als projectontwikkelaar dan is er zeker sprake van oogkleppen op.

Het blijft toch wel bijzonder dat we als raad altijd maar weer op ons bordje krijgen dat communicatie een fors kritiekpunt oplevert vanuit inwoners en dus ook raad. Wat staat het college voor om hier actie op te ondernemen ?

Wij willen daar best al een voorzetje voor geven.

Voortaan bij bijeenkomsten met belanghebbende een verplichte presentielijst leggen, dit voorkomt welles nietes we kunnen dan als raad zien wie er aanwezig waren.

Voorzitter wij hebben mogelijkheden aangedragen ,de leibomen , goed voor hittestress en uitstraling van de Spoorlaan ongelijke rolluiken maar minimaal een borstwering waardoor bewoners in ieder geval dan zichtbaar voor de overkant mogelijk gluren. Minder winst kan geen argument zijn en vandaar dat Leefbaar vindt dat er zeker meer compensatie vanuit de ontwikkelende partij moet worden aangeboden.

Om dit mogelijk te maken stellen wij voor een mediaton avond tussen bewoners en ondernemer om tot een vergelijk te komen waarna wij dat uiterlijk 10 juli kunnen vaststellen uiteraard als in het debat blijkt dat hier voldoende steun voor is. Tot zover eerste termijn.

Aannemer moet toch in overleg met Spoorbuurt

Gemeenteraad Etten-Leur stelt besluit nieuwbouw uit

Projectontwikkelaar Maas-Jacobs moet opnieuw aan tafel met omwonenden van het nog te bouwen appartementencomplex aan de Spoorlaan in Etten-Leur.

Florence Imandt persbericht Bn de Stem 28 juni 2023

Etten-Leur

Omwonenden hebben moeite met de hoogte van 13,5 meter van het nieuwe gebouw en de verwachte inkijk. Het nieuwe complex telt 32 appartementen verdeeld over vier bouwlagen; het kent veel glas aan de voorkant en komt een meter verder naar voren te staan dan het huidige gebouw.

Met de inspraak tot nu toe ging veel mis, zei Isabella Borghouts van de wijkvereniging Centrum- Oost maandag, toen de gemeenteraad over het plan vergaderde. ,,Er staan fouten en onjuistheden in het verslag van de informatiebijeenkomst van 2021. Er zouden tien mensen aanwezig zijn uit de buurt. Maar de direct omwonenden werden hier helemaal niet voor uitgenodigd.”

‘Geen beweging’

Voor de informatieavond van 2023 werden omwonenden opnieuw niet uitgenodigd, er werd geen verslag verstuurd en de wijkmanager was lange tijd uit de lucht, zei Borghouts. ,,De voorwaarden voor de bouw werden vastgesteld voordat de omwonenden er weet van hadden. Toen wij uiteindelijk met de aannemer gingen praten, wilde die geen enkele beweging meer maken.”

De inspreekster kreeg steun van alle partijen. Op deze manier communiceren met je burgers ondermijnt de geloofwaardigheid van de gemeente, was de teneur. Ook wethouder Jean-Pierre Schouw betreurde de gang van zaken, al benadrukte hij dat hij bij aanvang van het project zelf nog niet in functie was.

Louis Roks van Leefbaar Etten- Leur stelde voor voortaan een presentielijst te laten ondertekenen bij bewonersavonden en voor de Spoorlaan een mediation op touw te zetten. Daarbij kunnen aannemer en omwonenden praten over onder meer de borstwering van de balkons, eventuele rolluiken voor de ramen en leilindes in de tuinen en straat om inkijk te voorkomen.

Een nieuw overleg waarbij de ontwikkelaar zich inspant voor de privacy van de omwonenden, daar staan vrijwel alle fracties achter. Hoe dat overleg vorm krijgt, is aan de wethouder, vinden ze. En het moet bij voorkeur op korte termijn, zodat de raad op 10 juli wél een beslissing kan nemen over het plan Spoorlaan. Het is immers van groot belang dat er 32 betaalbare woningen in Etten-Leur bijkomen, vinden de politici.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *