Geen widgets gevonden in de zijbalk

21 februari 2023 Etten-Leur 

Geacht college 

Leefbaar Etten-Leur las het volgende persbericht. 

VWS trekt 8,9 miljoen uit voor ‘arrangeur’ tussen zorgdomeinen

Nieuwsbericht | 20-02-2023 | 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt € 8,9 miljoen uit om mensen te helpen bij het vinden van de juiste zorg. Met dit geld kunnen gemeenten een gemeentelijke zorgadviseur aanwijzen. Deze adviseur gaat naast een cliënt staan en gaat op zoek naar de beste zorg voor diegene. Door het geld van het ministerie van VWS kunnen gemeenten experimenteren met betere samenwerking tussen verschillende zorgpartijen.

Onze gemeente is op dit moment bezig om de regionale woonzorgvisie op te stellen. 

Info uit raadsbrief: 

Samen met gemeenten van de regio Breda verlenen we binnenkort opdracht aan onderzoeksbureau In.Fact Research voor het opstellen van een zogeheten Woonzorg Analyse.  

Wat is een Woonzorg Analyse?  

De analyse gaat ons actuele feiten en cijfers opleveren van vraag en aanbod van een groot aantal aandachtsgroepen, waarvan het rijk op grond van haar beleid ‘Een Thuis voor Iedereen’ van ons verwacht dat we ze lokaal en regionaal de komende jaren passend en goed verdeeld over de regio gaan huisvesten.  

De regionale woonzorgvisie wordt geanalyseerd en met het ophalen van gegevens kunnen we de leefomgeving voor personen met een zorgvraag passend maken. Wonen en zorg gaan hand in hand, dus een zorgadviseur kan hier een goede bijdrage aan leveren. 

Wat Leefbaar Etten-Leur betreft kan er een tandje bijgezet worden en een aanvraag ingediend worden. Als gemeente kun je dit samen met de andere gemeenten doen of als Etten-Leur alleen. Leefbaar Etten-Leur denkt dat je zeer zeker voor subsidie in aanmerking komt als je samenwerkt. Met de beoogde subsidie kun je dan de doelen die je gaat stellen in de regionale woonzorgvisie gelijk uitvoeren. Een win-win situatie. 

De gemeente Dongen heeft met de pilot meegedaan en zij beschikken over informatie over een zorg arrangeur en weten wat de valkuilen zijn. 

Leefbaar Etten-Leur heeft dan ook de volgende vragen. 

  1. Is het college bereid om subsidie aan te vragen? 
  2. Zo, nee waarom niet? 
  3. Gaat het college samen met de andere gemeente in de regio de subsidie aanvragen? 
  4. Gaat het college contact opnemen met de gemeente Dongen om informatie op te vragen? 

Namens Leefbaar Etten-Leur 

Clasien de Regt 

Beste fractie,

21 februari 2023

Subsidie VWS voor ‘arrangeur’ tussen zorgdomeinen

 Wij ontvingen uw brief van 21 februari 2023, waarin u vier vragen stelt over de mogelijkheid om bij het ministerie van VWS subsidie aan te vragen voor een ‘arrangeur’ tussen zorgdomeinen. In deze brief beantwoorden wij deze vier vragen.

1. Is het college bereid om subsidie aan te vragen?

Wij onderkennen de noodzaak van het domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren. De specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ondersteunt immers het beleid van langer thuis wonen en het beperken van de instroom in de Wet langdurige zorg. Daarom zijn wij in principe bereid om deze subsidie aan te vragen, maar wij kunnen dit niet alleen. We hebben daarbij de zorgaanbieders, zorgkantoor (en uiteindelijk de zorgverzekeraar) nodig. Daarnaast vereist de subsidieregeling nadere bestudering omdat sprake is van éénmalige gelden voor 2023.

2. Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 1.

3. Gaat het college samen met de andere gemeenten in de regio de subsidie aanvragen?

We kunnen melden dat Avoord in samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, zoals Surplus en Thebe, een notitie voorbereidt om met het Zorgkantoor in gesprek te gaan om mee te doen in dit overstijgend samenwerken. De medewerking van het Zorgkantoor is een randvoorwaarde om te kunnen starten. Of samenwerking met andere gemeenten handig is, is de vraag. Immers iedere gemeente is anders – samenwerken maakt een en ander ook complexer. Ook hier is de visie van het Zorgkantoor belangrijk.

4. Gaat het college contact opnemen met de gemeente Dongen om informatie op te vragen?

In december 2021 spraken wij samen met de bestuurder van Avoord en de gemeente Zundert al met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Dongen en de bestuurder van zorgaanbieder Maria-Oord over domeinoverstijgende samenwerking in de vorm van leefcoaches. De verkregen informatie nemen wij uiteraard mee in een eventueel vervolgtraject. Het initiatief van Avoord en andere zorgaanbieders, zoals benoemd onder 3, neemt hetgeen in Dongen is ontwikkeld en bereikt ook als uitgangspunt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *