Contact

Contactgegevens
0655743126
leefbaarettenleur@hotmail.com

Berichten


Geld onderzoek naar spoortunnel

Gemeenteraad trekt portemonnee

De eerste stap voor het oplossen van de verkeersproblemen in het noorden van Etten-Leur is gezet. De gemeenteraad stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeken naar de aanleg van een oostelijke randweg en een spoortunnel bij de Ambachtlaan.

Henk van Ingen Bn de Stem 6 maart 2024

Etten-Leur

Alle partijen zijn het over de noodzaak van het aanbrengen van de verkeersverbeteringen eens. Al hikken ze wel aan tegen de enorme investering die het vergt. Als alle voorbereidingen klaar zijn, legt het college van B en W naar verwachting in 2026 het definitieve plan op tafel. Daarmee is naar schatting het astronomische bedrag van 97 miljoen euro gemoeid. Ter vergelijking, de totale gemeentelijke begroting dit jaar bedraagt 157,7 miljoen euro.

CDA-raadslid Max Lambregts vindt dat de gemeente wel ‘een heel grote broek aantrekt’ met dit project. Hij wil graag eerst dat een specialist nagaat hoeveel subsidie, bijvoorbeeld bij de provincie Noord-Brabant, en cofinanciering via ProRail voor de ondertunneling mogelijk zijn. Want mocht het allemaal financieel niet mogelijk zijn, heeft het in zijn ogen geen zin 2,5 miljoen uit te trekken voor onderzoeken.

Dat komt hem direct op kritiek te staan van andere partijen, die die reservering niet hebben. Zij willen vooruit. Daarop slikt de christendemocraat min of meer zijn woorden in, zegt dat het om een suggestie gaat en laat weten dat zijn partij het voorstel steunt.

,,Eindelijk een oplossing, gaat het er dan eindelijk van komen?”, aldus Clasien de Regt van Leefbaar Etten-Leur. Wel maakt ze zich zorgen dat woningbouw nodig is ter financiering van de plannen, bijvoorbeeld bij de Vaartkant. Daar wil ze niet aan. Wethouder Jean-Pierre Schouw benadrukt echter dat daar geen sprake van is. Er is geen koppeling tussen beiden.


De wethouder belooft, na aansporing van alle partijen, ook snel te spreken met Loonbedrijf De Regt aan de Vijfhuizenweg. Dat vreest in de knel te komen door de aanleg van de spoortunnel. Schouw: ,,Als er problemen komen voor De Regt, dan moeten die gewoon opgelost worden.” Ook volgen gesprekken met andere omwonenden.

Met de keuze voor een tunnel bij de Ambachtlaan is de gemeenteraad unaniem van mening dat aanpak van de spoorwegovergang bij het Lichttorenhoofd geen haalbare kaart is. De kosten bedragen ongeveer 1,9 miljoen euro. En als de tunnelbak wordt aangelegd, zijn die maatregelen eigenlijk weggegooid geld. Omdat de gemeente dan de overgang bij het Lichttorenhoofd vrij wil maken van gemotoriseerd verkeer en alleen fietsers en voetgangers nog wil toestaan. Dat betekent dat de omwonenden daar nog even geduld moeten hebben.