Contact

Contactgegevens
0655743126
leefbaarettenleur@hotmail.com

Raad debatteert maandag 26 juni 2023

1.           Vaststellen criteria voor een asielzoekerscentrum door Louis Roks

Voorzitter een moeilijke transitie en daarom vraagt deze aanpak ook zorgvuldigheid.We hebben een mooie bijeenkomst gehad omzet inwoners waar men het ei kon leggen waaruit een mogelijk AZC gevestigd gaat worden. Voorzitter ik zeg bewust waar mogelijk omdat er nu van alle kanten druk wordt uitgeoefend om een asielbeleid weg te zetten wat niet alleen bestaat uit kom maar binnen maar ook realistisch naar opvang aan hè buitengrenzen van Europa. Daarom ook goed dat bij ons realisatie voorzien is rond 2025 dan zou het wellicht niet meer nodig zijn in deze hoeveelheden.

Wat Leefbaar wel verbaasd is dat het college niet-echt een reflectie geeft op de bijdrages vanuit inwoners. Een gemiste kans wat Leefbaar betreft . 

Meetbare criteria blijft lastig maar getallen zijn dat wel daarom willen wij meegeven om zeker niet meer dan 161 aan te houden omdat gezins hereniging mogelijk tot een verveelvoudiging van aantallen gaan leiden.

Ook geen alleen reizende in Etten-Leur omdat daar een grote risico kan opduiken in het kader van sociale veiligheid.

Over de sociale veiligheid willen wij overigens ook toevoegen dat er wat betreft inzet van een wijkagent gegarandeerd wordt dat die positie bezet is in dat komende gebied. Ook een plan dat de omgeving aan sociale controle kan doen. Bijvoorbeeld een telefoonnummer dat beschikbaar is 24 uur per dag.

Een criteria toevoegen hierbij zou moeten zijn dat bij het plegen van een misdrijf u het azc in Etten-Leur dient te verlaten.

Ook een spreiding kan een criterium zijn maar ook hoeft van Leefbaar het geen voorkeur bestaande bebouwing te hebben en kan een braakliggend terrein, u weet wel waar, ook voldoen aan een wat Leefbaar betreft belangrijkste criterium wat zou moeten toegevoegd Geen overlast voor de leefomgeving van onze huidige inwoners. Tot zover eerste termijn

Raad wil overlast asielopvang voorkomen

FLORENCE IMANDT persartikel Bn de Stem woensdag 28 juni 2023

Het voorstel van het college van B en W ging over de criteria voor de plek waar Etten-Leur asielzoekers gaat opvangen, de discussie in de gemeenteraad ging maandag vooral over het voorkomen van overlast.

Florence Imandt

Etten-Leur

Sommige fracties gingen er hard in, zoals Leefbaar Etten-Leur dat geen alleenstaande asielzoekers wil opvangen, omdat die grotere veiligheidsrisico’s met zich mee zouden brengen. Dat ging andere fracties te ver, zij willen op voorhand geen groepen uitsluiten.

Wie een misdrijf begaat, moet meteen uit de opvang gezet worden als het aan Leefbaar ligt, maar Groenlinks/PvdA en D66 wezen juist op de verantwoordelijkheid van politie en justitie als het om overtredingen of misdrijven gaat, zoals dat voor alle Nederlands het geval is.

Ook APB, VVD en Ons Etten-Leur drongen erop aan nu al vast te leggen dat overlast moet worden voorkomen. Waar wethouder Jean-Pierre Schouw zich terughoudend opstelde en naar COA en politie wees, zei waarnemend burgemeester Mark Verheijen dat het voorkomen van overlast belangrijk is om draagvlak voor de opvang te creëren.

,,Er zit verschil tussen overlast, misdrijf en overtreding, maar geen van alle is wenselijk of acceptabel”, zei hij. ,,Het is niet goed voor het draagvlak onder de bevolking. We kunnen er als gemeente afspraken over maken in de bestuursovereenkomst met COA. Daarnaast heeft de rijksoverheid er onlangs extra geld vrijgemaakt: voor overlastgevers komen er locaties met een strenger regime, zogeheten handhavings- en toezichtslocaties.”

Het college wil maximaal 250 mensen opvangen, liefst op één plek en liefst in een bestaand gebouw. Mocht dat niet lukken, dan moet er tussen de locaties minstens vijfhonderd meter afstand zijn. Een raadsmeerderheid wil geen twee locaties in één straat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *