Geen widgets gevonden in de zijbalk

Afscherming distributiecentrum met scherm kokosvezel.

Nog altijd zijn er kleine irritaties tussen Lidl in Etten-Leur en omwonenden. Zoals over de afscherming van het nieuwe pand. Al dacht wethouder De Weert anders.

Bn de Stem Etten-Leur HÉLÈNE SCHENK

Leefbaar Etten-Leur wil daarom een gesprek in de raad over de nieuwbouw van Lidl aan het Zwarthoofd. Lidl wil een flink stuk aanbouwen aan de noordkant (naar 53.000 m2).

De communicatie met omwonenden door zowel de gemeente als het bedrijf zelf verloopt niet naar wens van de mensen die straks tegen de vergrote ‘doos’ aan moeten kijken.

De buurt voelde zich een kleine twee jaar geleden, toen de plannen ontvouwd werden, eerst ‘verpletterd en misleid’. Dus werd er gemasseerd.

De kleine irritaties die er volgens De Weert nog waren over met name geluidshinder (rollende karretjes) en hinder van vrachtwagens, zouden zijn weggenomen. Het is dan maart 2022. Lidl mocht verder met zijn plannen.

Maar toen kwam de kwestie met de aarden wal die zou worden doorgetrokken om het distributiecentrum af te schermen van de omgeving.

Wegens ruimtegebrek werd er een andere wal getekend dan aanvankelijk was beloofd. Er bleef namelijk een stuk open waar vanwege de beperkte ruimte geen brede wal, maar wel iets van een muur kon komen.

In de raadsvergadering van december vorig jaar zegde wethouder Jean-Pierre Schouw toe dat hij in samenspraak met Lidl zou zorgen voor ‘een oplossing die permanent lichtschijnsel van (vracht)auto’s voorkomt’. ‘Indien mogelijk’, zo werd er aan toegevoegd, ‘wordt de afscheiding gerealiseerd in de vorm van een steenkorf’.

Heien voor steenkorf

De gemeente schrijft nu dat Lidl tot de conclusie is gekomen dat die steenkorf te zwaar en te duur wordt, want om dat bouwwerk te kunnen plaatsen moet er geheid worden.

Lidl is daarom uitgekomen bij een ‘goed uitvoerbaar alternatief’ in de vorm van een geluidsscherm waarbij de buitenzijde is afgewerkt met kokosvezels. ‘Het scherm is niet lichtdoorlatend en heeft een geluidsreducerende werking’, schrijft het college aan de gemeenteraad.

,,Daartoe is besloten zonder overleg met de omwonenden”, foetert Leefbaar-raadslid Clasien de Regt. Kokosvezels, het zal allemaal wel, zegt ze, maar deze ‘flinke windvanger’ gaat volgens haar zo om.

,,Omwonenden voelen zich in hun hemd gezet”, aldus De Regt. Het onderwerp staat 18 september op de raadsagenda. De raad moet het bestemmingsplan nog goedkeuren. Het advies van Leefbaar aan Lidl: ,,Ga in gesprek met omwonenden en probeer er samen uit te komen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *