Contact

Contactgegevens
0655743126
leefbaarettenleur@hotmail.com

De inzameling van gft-afval in de zomer, parkeertarieven onder het winkelcentrum en ozb-verhoging. Wat thema’s waar het vanavond waarschijnlijk over gaat in de Etten-Leurse raad.

HÉLÈNE SCHENK Bn de Stem 3 juli 2023
Etten-Leur

Het zijn de onderwerpen waar de meeste fracties het over hebben in hun algemene beschouwingen op de Kadernota 2024-2027. Naast communicatie vanuit het gemeentehuis, verkeersopstoppingen en afvaldumpingen.

De partijen komen soms ook met eigen voorstellen. Leefbaar wil een Etten-Leur Pas waarmee mensen die het minder hebben korting krijgen op een bakje koffie, bioscoop- of museumkaartje. GroenLinks pleit voor doneerringen rond afvalbakken. Daar kunnen mensen hun statiegeldflesjes in achterlaten zodat anderen ze kunnen verzamelen voor statiegeld.

Ons Etten-Leur wil graag bijverdienen in de bijstand mogelijk maken, het CDA pleit voor kunstgrasvelden voor Unitas en DSE en D66 vindt als enige dat er een halve ton beschikbaar moet komen voor What’s next, wat tot doel heeft jongeren aan Etten-Leur te binden.

Een grote eensgezindheid is er wat de inzameling van gft in de zomer betreft. Omdat er te weinig personeel beschikbaar is wil de gemeente het aantal inzamelingen beperken tot eens in de twee weken. CDA, APB, Ons, VVD en D66 zijn daar in ieder geval op tegen: ‘Onacceptabel’. Al voegt het APB daaraan toe: ‘Zoek alternatieve oplossingen. Indien onmogelijk: onderzoek kosten gratis verstrekken biozakken.’

Ozb niet in een klap omhoog

De partijen zijn het ook in meerderheid eens over dat de ozb niet in een klap met 8 procent omhoog moet. Bij een woningwaarde van 3 ton praat je dan over twee tientjes extra per jaar. Het CDA vindt 5 procent de max, Ons, VVD en D66 pleiten ervoor de ozb slechts geleidelijk te verhogen.

De fractie Leefbaar trekt niet onverwachts het meest fel van leer tegen De Nobelaer en staat daarmee lijnrecht tegenover GroenLinks/PvdA. Het voorstel in de Kadernota is om de het cultuurhuis meer te ontzien dan was afgesproken.

De Nobelaer: ‘een ‘bodemloze put’

‘Om de Nobelaer een financieel gezonde basis voor de bedrijfsvoering te geven, stellen we voor de aanvullende subsidieverlaging van 150.000 euro niet door te voeren’, staat in het collegevoorstel. Helemaal eens, vindt GroenLinks/PvdA. ‘Dáár gaan we de ozb niet voor verhogen’, foetert Leefbaar. ‘Als je het hebt over een bodemloze put dan is de Nobelaer er een.”

Het CDA voert aan dat Harmonie Constantia de enige vereniging is die nog gebruikmaakt van wat ‘het verenigingshuis van Etten-Leur’ zou moeten zijn. Zolang dat zo blijft, is het CDA tegen het voorstel. Het APB gaat niet zover, maar wil volgend jaar wel een ‘structureel verbeterd commercieel beeld van de Nobelaer krijgen. Hoog tijd om het nieuwe gebouw commerciëler uit te gaan nutten en te zorgen dat alle verenigingen die de afgelopen jaren weggelopen zijn weer terugkomen.’

Tarieven parkeergarage

Veel fracties zijn tegen een verhoging van parkeerkosten in de ondergrondse parkeergarage om investeringen in onder meer de vloer en nieuwe parkeerautomaten te betalen. Ze willen dat winkelen aantrekkelijk blijft, ook voor inwoners van omliggende plaatsen. Partijen pleiten ook voor een verruiming van de openingstijden (24/7).

Dan is er nog de 7 ton extra die wordt gevraagd voor de verduurzaming van het gemeentehuis. Daar lijkt vooralsnog alleen het CDA over te vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *