Geen widgets gevonden in de zijbalk


9 januari 2023, Etten-Leur

Geacht college,

Leefbaar Etten-Leur is zeer benieuwd hoe het rond oud en nieuw in Etten-Leur is verlopen met de eventuele overlast van o.a vuurwerk. We horen bijna het gehele jaar harde knallen en lezen ook regelmatig op sociale media dat inwoners last hebben van het afsteken van vuurwerk. We hebben gehoord dat er in het Hooghuis en met name rond en in het Vogelpark weer heel veel overlast is geweest met de jaarwisseling.

Er zijn ramen ingegooid, verkeersborden vernield, containers opgeblazen, de afgesloten fietstunnel opengebroken, zwaar vuurwerk enz, enz. Net als vorig jaar was de ME aanwezig om de overlast te bestrijden. De inwoners in en rond het Vogelpark spreken van een heftige jaarwisseling. Wanneer houd dit nu eens op, krijgen we als vraag. De inwoners willen graag een rustige leefomgeving. De inwoners zo zult u begrijpen zijn het meer dan zat om overlast te hebben. We hebben als gemeenteraad extra boa’s goedgekeurd en bij ons weten is het sfeerbeheer team ook nog regelmatig aanwezig. Waarom is de overlast er nog steeds aanwezig? Er zou toch na zoveel jaren een oplossing moeten kunnen komen om voorgoed de overlast op te lossen.

Onze vragen zijn dan ook:
Is er bekend hoe oud en nieuw is verlopen in Etten-Leur en of er overlast en schades gemeld of geconstateerd zijn?
Is er preventief in het Vogelaarpark actie ondernomen om overlast met oud en nieuw te voorkomen? Zo, ja welke acties? Zo, nee waarom niet, gezien het feit dat vorige jaar het flexteam van de ME ook aanwezig was?
Zijn er het afgelopen jaar regelmatig controles gehouden i.v.m het afsteken van vuurwerk, wat valt onder de categorie verboden vuurwerk?
Zijn er vragen en klachten binnengekomen bij de gemeente van bewoners?
Wat is er met de klachten van bewoners gedaan?
Is er overleg met de bewoners waar overlast is en hoe verloopt dat overleg?
Is de wijkagent en de boa’s zichtbaar en aanspreekbaar voor de bewoners die overlast ervaren?

Leefbaar Etten-Leur ziet de reactie op onze vragen graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens Leefbaar Etten-Leur,

Clasien de Regt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *