Geen widgets gevonden in de zijbalk

door Bob Reijne

Antwoorden:

 1. Is er nagedacht over deze doelgroepen en wat is het alternatief om dit PBD
  afval af te voeren.
  Op voorhand is hier niet over nagedacht omdat dit soort woonvormen doorgaans een milieu inrichting zijn in de zin van de Wet milieubeheer. Het afval dat binnen dit soort woonvormen ontstaat dient daarom onder bedrijfsafval geschaard te worden. Pas
  onlangs constateerden we dat er woningen zijn binnen dergelijke woonvormen die
  gemeentelijke afvalstoffenheffing betalen. We zijn daarom op de hoogte van de
  problemen met het wegbrengen van PBD- afval voor de doelgroepen in deze
  woonvormen.
  Om dit probleem te ondervangen gaan we op zoek naar maatwerkoplossingen als
  alternatief om PBD afval af te voeren. Over de maatwerkoplossingen gaan wij in
  gesprek met de beheerder/begeleiding van dergelijke woonvormen. Tot de
  maatwerkoplossing er is, zorgen wij er in overleg voor dat het ingezamelde PBD op
  de betreffende locatie wordt ingezameld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *