Contact

Contactgegevens
0655743126
leefbaarettenleur@hotmail.com

4. Raadsvoorstel keuze voor de ontsluiting van Hoge Haansberg

Voorstel

1) kennis te nemen van het onderzoek ‘Verkeersonderzoek Ontsluiting Haansberg’ uitgevoerd door adviesbureau Goudappel;

2) kennis te nemen van de milieuverkenning ‘Ontsluitingsvarianten Hoge Haansberg’ uitgevoerd dooradviesbureau AnteaGroup;

3) Hoge Haansberg te ontwikkelen met de interne lus als verkeersontsluiting;

4) aanvullende maatregelen uit te werken voor het oplossen van verkeersknelpunten in de route Aletta Jacobslaan – Statenlaan – Concordialaan – Hoevenseweg, die toenemen door de ontwikkeling van Hoge Haansberg, en hier na uitwerking een krediet voor te vragen aan de gemeenteraad;

5) als serieus eindbeeld voor de noordelijke randweg of een regionale verbindingsweg, verder te verkennen wat daarvan de (regionale) effecten zijn. 

Leefbaar Etten-Leur heeft ten aanzien van het voorstel een aantal opmerkingen en aandachtspunten. 

De lus.

Op zich geen verkeerde insteek om een lus te leggen. Echter dit betekent dat 1400 woningen Hoge Haansberg en in de toekomst 100 woningen Haansberg/Oost de ontsluiting hebben via de Haansberg naar de Hoevenseweg. Dit lijkt ons niet wenselijk. De lus loopt nu dwars door de nieuwe wijk, niet wenselijk. De lus zou het mogelijk kunnen maken hier een bus langs te laten rijden. Dit is niet wenselijk, Etten-Leur Noord heeft bushaltes op een afstand vanaf het centrum van ruim 800 meter. Dus waarom zouden de nieuwe bewoners van Hoge Haansberg wel een bushalte voor de deur moeten krijgen. 

Er wordt gesteld dat de nieuwe wijk autoluw wordt gemaakt wat een mooi uitgangspunt is. Een busverbinding in de wijk is dan geen garantie dat men geen auto neemt of laat staan. 

Leefbaar Etten-Leur heeft gekeken naar andere wijken en eigenlijk is Schoenmakershoek met zijn wegen structuur een voorbeeld hoe je het verkeer het beste in en uit de wijk kunt laten gaan. 

We willen graag een ander voorstel doen. 1.aan de zijde van de Haansberg bouwen we maximaal 200 woningen die via de Haansberg naar de Hoevenseweg ontsluiten. Er komt geen weg die het verkeer dwars door het plan laat rijden. Hierdoor kun je aan die zijde ook een veilige fiets en voetgangersroute aanleggen. In de toekomst komen er nog 100 woningen bij in Haansberg/Oost. 

Dus totaal 300 woningen plus het bestaande verkeer ontsluiten via de Haansberg naar de Hoevenseweg. 

De belangrijkste reden is dat meer woningen ontsluiten op de Hoevenseweg gewoon niet gaat lukken want je komt de Hoevenseweg niet op. Zeker niet tijdens de spitsuren.

De rest van de wijk last je ontsluiten via de nieuwe rotonde bij de Kattestraat die versneld wordt aangelegd zoals is toegezegd. Het verkeer dat je via de rotonde leidt kan 3 opties nemen, terwijl als je kiest voor totale ontsluiting via de Haansberg er maar 2 opties zijn. 

Wij willen hierbij vragen of de andere fracties en het college ons idee om de lus niet te doen en te onderzoeken dat de ontsluiting anders moet. 

Randweg en doortrekken Aletta Jacobuslaan. 

De beoogde randweg klinkt aannemelijk maar lost op korte termijn en de lange termijn de verkeersproblemen niet op. Wij zien meer in een randweg die vanaf Zevenbergen aansluit op de rondweg in Oudenbosch. We blijven er nog steeds achter staan dat de Aletta Jacobslaan niet wordt doorgetrokken. Je verlegt het probleem en doorsnijdt een wijk. 
Sparen voor een tunnel voor ontsluiting Etten-Leur Noord is mooi, echter Leefbaar roept het college en de ander fracties op om geld te lenen. De rente is voor gemeente laag en dan kun je echt aan de slag en laat je de andere partners Provincie en ProRail zien dat ze ook snel moeten handelen.

We willen hierbij een aantal opties mee geven. 

1.serieus kijken naar doortrekken Zonnestad naar Spoorlaan/ Anne van Bergenlaan Verlegging spoorovergang en overgang Markt/ Spoorlaan voet en fiets oversteek maken. Veilige schoolroute en minder verkeer Concordialaan. 

2.traject Tuindersweg, Donkerstraat geschikt maken voor vrachtverkeer en dan zo snel mogelijk de tunnel onder het spoor realiseren zodat het vrachtverkeer de snelste route neemt naar de A58 en niet dwars door Etten-Leur moet kruisen. 

Het resultaat van onze inbreng is:
1. College neemt ons verzoek over om niet alle 1400 woningen te ontsluiten via de Haansberg en komt hier schriftelijk op terug.
2. De andere fracties en college steunen ons verzoek om geld te lenen voor ondertunneling Etten-Leur Noord.
3. De andere suggestie houden we zelf warm en komen hierop terug tijdens de behandeling van het gemeentelijk verkeer en vervoer plan (GVVP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *